Zápis STK ze dne 13.5.2009

Autor: Admin <admin@ofsznojmo.cz>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 14. 05. 2009

Zápis STK ze dne 13.5.2009

komise STK
logo_ofs

KOMISE STK OFS ZNOJMO


Z Á P I S č. 12


Ze schůze komise STK konané dne: 13.05.2009


Přítomni: Vodák Vl.,Vodák L.,Števica J.,Rychlík Vl.,Nováková, Zejdová Omluveni: Koukal Zd.

Omluveni: 

Hosté: Bartoš J.
1.Schvaluje výsledky ze dne 9.5.2009 a 10.5.2009 a dohrávky ze dne 8.5.2009
Vynáší kontumační výsledek utkání A3C2003 Hostěradice“B“- Jamolice 3:0 ve prospěch Hostěradic z důvodu nedostavení se družstva Jamolic k utkání.Dle RS čl.29,odst.4.Jamolice uhradí Hostěradicím částku 1500,-Kč a dle RS čl.24,odst.5 1000,-Kč řídícímu svazu. Uvedené částky oddíl Jamolice uhradí do 27.5.2009 a předloží kopie o úhradě na řídící svaz.

2.Souhlasí s dohodou oddílů na změnu termínu utkání C1B2306 Sokol Hrádek – FK IE Znojmo“B“ na SO 16.5.2009 v 10.15hod.

3. Souhlasí se změnou termínu utkání C1B2502 Višňové – Hor.Kounice na NE 31.5.2009 ve 13.30hod.

4.Upozorňuje oddíly na používání správných tiskopisů „Zápis o utkání“platné pro JmKFS a OFS. Zákaz používání zápisů z vyšších tříd.A tímto upozorňujeme i rozhodčí, aby dbali na tyto správné zápisy. (rozhodčí je povinen mít na každé utkání správný zápis u sebe k dispozici, pokud oddíl tento zápis nemá).

5.Utkání A3A1903 Vranov nad Dyjí – Těšetice hráno 3.5.2009. Do zasedání STK se dostavili zástupci obou oddílů a rozhodčí k vyjasnění neoprávněného startu hráče z Těšetic.Neoprávněný start hráče z Těšetic byl prokázán proto dle SR čl.58,odst.8a STK vynáší kontumační výsledek 3:0 ve prospěch Vranova nad Dyjí.Kapitán odd.Těšetic p.Ošmera Jan a ved.družstva Rožnovský Miloš se předávají k dalšímu řešení do DK.

6. STK ponechává výsledek utkání C1A2201 Božice-Lechovice 6:1 ve prospěch Božic.Utkání bylo ukončeno ve 45min.pro pokles hráčů Lechovic pod 7.Oddíl Lechovice uhradí OFS částku 200,-Kč za narušení regulérnosti soutěže.

7.Bere na vědomí zápis DK a KM.


Vodák Vladan v.r.
Předseda STK