Zápis ze schůze STK konané dne: 29.04.2009

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 30. 04. 2009

Zápis ze schůze STK konané dne: 29.04.2009

Novy1
logo_ofs

KOMISE STK OFS ZNOJMO


Z Á P I S č. 10


Ze schůze komise STK konané dne: 29.04.2009


Přítomni: Vodák Vl.,Vodák Lad.,Stevica J.,Rychlík Vl.,Zejdová O.,Nováková

Omluveni: : Koukal Zd.

Hosté: Leitner Zd.
1.Schvaluje výsledky ze dne 25.a 26.4.2009
- chybí zápisy:
A3A1704 Hl.Mašůvky – Těšetice
A1A2004 Hor.Kounice „A“ – Tasovice „B
-nebyl HR:
A3C1803 Dobřínsko – Vedrovice „B“

2. Bere na vědomí:
zápis DK č.22 ze dne 22.4.2009
zápis KRD č.5 ze dne 17.4.2009
zápis KM č.4 ze dne 22.4.2009

3.Oddíl Pavlice je povinnen:
Uhradit na žádost Tatranu Šatov částku 920,-Kč dle RS čl.29,odst.6 a to 50% nákladů na cestovné z důvodu opakovaného nesehraného utkání dorostu C1A0203 Pavlice – Šatov ze dne 17.8.2008 pro nezpůsobilý terén. Oddíl Pavlic uhradí uvedenou částku do 14.5.2009.

4. Nařizuje sehrání utkání
A3A2001 Štítary „B“ – Hostim v SO 9.5.2009 v 16.30hod. ( podzimní utkání se hrálo v Hostimi ).


Vodák Vladan v.r.
předseda STK