Zápis ze schůze STK konané dne: 22.04.2009

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 24. 04. 2009

Zápis ze schůze STK konané dne: 22.04.2009

Novy1
logo_ofs

KOMISE STK OFS ZNOJMO


Z Á P I S č. 9


Ze schůze komise STK konané dne: 22.04.2009


Přítomni: Vodák Vl.,Vodák Lad.,Števica J.,Rychlík Vl.,Nováková, Zejdová

Omluveni: Koukal Zd.

Hosté: Bartoš J., Leitner Zd.
1.Schvaluje výsledky z 18. a 19.4.2009
- chybí zápis A3A1704 Hl.Mašůvky - Těšetice

2.Utkání A3A1602 SK Gr. Mýto – Slatina ukončeno v 78 min.dle čl.49, odst.2.STK nařizuje opakování utkání dne 8.5.2009 v 16.30hod.
- utkání A2A1902 Sokol Bantice – FK IE Znojmo“B“ ukončeno ve 43 min. pro napadení HR asistentem rozhodčího z Bantic dle článku 58, odst.7 SŘ. STK vynáší kontumační výsledek 0 : 3 ve prospěch FK IE Znojmo „B“.

3.Uděluje pokutu 500,-Kč oddílu Cukrovar Hruš.nad Jev.dle SŘ čl. 15,odst.4 za nedodání soupisky „A“ družstva na řídící svaz. V případě nedodání do 29.4.2009 bude předán oddíl Hrušovan k řešení DK JmKFS.

4.Bere na vědomí zápis KM, DK a KRD.


Vodák Vladan v.r.
Předseda STK