Zápis č.7. z jednání komise dne 8.4.2009

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 09. 04. 2009

Zápis č.7. z jednání komise dne 8.4.2009

Novy2
logo_ofs

KOMISE STK OFS ZNOJMO


Z Á P I S č. 7


Ze schůze komise STK konané dne: 08.04.2009


Přítomni: Vodák Vladan, Vodák Ladislav, Rychlík Vladimír, Nováková Emilie, Zejdová Olga, Števica Jozef, Koukal Zdeněk

Omluveni: 

Hosté: Bartoš Jan
1.Schvaluje výsledky utkání ze dne 4.4.2009 a 5.4.2009
- upozorňuje oddíl Suchohrdly na čl.7, odst.5a RS na náležitosti hřiště.Oddíl zajistí kryté hráčské lavičky do 29.4.2009.
- utkání A3B1502 Troskotovice – Vlasatice – námitka na neoprávněný start hráče Troskotovic: na zasedání se dostavili hráč Troskotovic Kostelán Vratislav,ved.družstva Ordoš Michal,předseda oddílu Vlasatic Fuksa Zdeněk a kapitán Weiss Lukáš. Neoprávněný start hráče nebyl prokázán a výsledek utkání dosažený na hrací ploše zůstává v platnosti.

2.Souhlasí se změnou termínu utkání
- A2A2406 Jevišovice „B“ – IE Znojmo „B“ na NE 24.5.2009 v 10.15hod.

3.Bere na vědomí zápis DK č.19 ze dne 1.4.2009Vodák Vladan v.r
Předseda STK