Zápis z jednání komise STK dne 25.3.2009

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Vydáno dne: 26. 03. 2009

Zápis z jednání komise STK dne 25.3.2009

Zápis z jednání komise dne 25.3.2009

Okresní fotbalový svaz Znojmo
Bezručova 19, 669 02 Znojmo
Tel/fax.: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz
Sportovně-technická komise


Zápis č. 5 z jednání komise dne 25.3.2009Přítomni:Vodák Vl., Števica J., Vodák L , Nováková E.
Omluveni:Zejdová O., Rychlík L., Koukal Z.1.STK schvaluje změnu termínu utkání:
A2A2006 Mikulovice – Bantice v SO 25.4.2009 ve 13:00 hod.

2. Dle RS čl. 29 odst. 10 uděluje pokutu 300,- Kč za neúčast na aktivu oddílů těmto oddílům: Braníšovice, Čejkovice, Hrušovany nad Jev. a Miroslav.
Pokuta je splatná do 15.4.2009.

3. Tiskopisy pro oddíly jsou ke stažení na www.fotbal.cz a www.ofsznojmo.cz.
Vodák Vladan v. r.
Předseda STK