Zápis z jednání STK dne 25.2.2009

Autor: Milan Večeřa <@>, Téma: STK - Sportovně technická komise, Zdroj: OFS Znojmo, Vydáno dne: 27. 02. 2009

Zápis z jednání STK dne 25.2.2009

Novy1 Okresní fotbalový svaz Znojmo
Bezručova 19, 669 02 Znojmo
Tel/fax.: 515248312; e-mail : ofs.znojmo@tiscali.cz
Sportovně-technická komise
Zápis č. 1 z jednání komise dne 25.2.2009

Přítomni:Vodák Vl., Števica J., Vodák L ,Nováková E., Rychlík V.
Omluveni:.,Zejdová O., Koukal Z., Nováková E.1. STK bere na vědomí odstoupení „A“ družstva TJ Pavlice ze soutěže.
Dle SŘ čl. 5 odst. 5 je družstvo Pavlic považováno za družstvo sestupující.
Dle SŘ čl. 5 odst. 5 a dle RS čl.29 odst. 7 uhradí Pavlice řídícímu svazu pokutu 10 000,- Kč do 31.3.2009. Dle RS čl. 29 odst. 6 a 8 družstvo Pavlic uhradí jízdné oddílům, které náhradu uplatní.
Oddíly, které mají v jarní části odehrát utkání s družstvem Pavlic, mají v daném termínu volný los.

2. STK upozorňuje oddíly, že družstvo dospělých FK Hatě bude hrát mistrovská utkání v jarní části na hřišti v Dyjákovičkách.
Náhradní hřiště ve Vrbovci.Vodák Vladan v. r.
Předseda STK